post image 3
 
 
 
موضوعات اصلی
فناوری تولید محتوا و سرویس های محتوا محور زیرساخت های نوین توزیع و انتشار محتوا  کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت رسانه مراکز داده و زیرساخت های ابری امن معماری رسانه های آینده
عناوین موضوعی
رادیو و تلویزیون دیجیتال:پخش زمینی ،ماهواره ای و زیرساخت های مبتنی بر باند وسیع   5g:کاربردها و کارکردهای رسانه   تبدیل گفتار به متن (Speech to Text) تلویزیون ترکیبی باند وسیع و برودکست (HbbTV) رسانه اجتماعی در صنعت رسانهتولید،توزیع و انتشار محتوای UHDو استفاده از مزایای رنگ و کیفیت نمایش بالاابزارهای تحلیل مخاطب و محتواکیفیت سرویس (QoS)و کیفیت تجربه کاربری (QoE)اینترنت اشیا:کاربردها و کارکردهای رسانهاستخراج فراداده از محتوا با کمک هوش مصنوعی زیرساخت های ابری و کارکردهای رسانه ای چالش های امنیتی در IP شدن صنعتی رسانه فشرده سازی صدا وتصویر با کدک های جدید