دكتر محمد مهدي همايونپور

هيأت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي امير كبير
نام و نام خانوادگی :
دكتر محمد مهدي همايونپور

دکتر محمد عسگری

رئیس مرکز فضای مجازی و استاد دانشگاه صدا و سیما
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسگری

دکتر راهیل مهدیان طرقی

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صدا و سیما
نام و نام خانوادگی :
دکتر راهیل مهدیان طرقی

دکتر حسین صامتی

دانشیار و مدیر گروه پژوهشی پردازش گفتار دانشکده، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسین صامتی

دکتر فرخ حجت کاشانی

استاد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
نام و نام خانوادگی :
دکتر فرخ حجت کاشانی

پرفسور محمد قنبری

متخصص حوزه پردازش و انتقال تصویر در دانشگاه تهران و استاد دانشگاه اسکس انگلستان
نام و نام خانوادگی :
پرفسور محمد قنبری

دکتر محمد علی اخائی

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد علی اخائی

دکتر حمید بهروزی

دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر حمید بهروزی

دکتر محمد شریف خانی

دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد شریف خانی

دکتر حسین اسدی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسین اسدی

دکتر محمد بهدادفر

مدیر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صدا و سیما
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد بهدادفر