لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سپیده غندالی

مهندس سپیده غندالی ارائه سرویس های برودکست بر بستر 5G شیخ مفید 08:30-10

مهندس عرفان کوهی رونقی

مهندس عرفان کوهی رونقی شبکه های هوشمند smart grid عطار 08:30-10

دکتر سید مصطفی صفوی همامی

دکتر سید مصطفی صفوی همامی پخش برودکست در منظومه های لئو مذاکرات 10:30-12

Mr Darko Ratkaj

Mr Darko Ratkaj Possible use of 5G by Broadcasting organization شیخ مفید 08:30-10

مهندس مریم رحیمی

مهندس مریم رحیمی ملاحضات تامین برق جام جم با احداث پست 63.20 کیلو ولت عطار 08:30-10

دکتر مهدی نوری

دکتر مهدی نوری ارسال توامان برودکست بر بستر 5G و DVB-T2 شیخ مفید 08:30-10

دکتر ایاز قربانی

دکتر ایاز قربانی ملاحضات کلی در خصوص سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) مذاکرات 08:30-10

دکتر حسین شهرابی فراهانی

دکتر حسین شهرابی فراهانی منظومه های لئو (LEO) مذاکرات 10:30-12

آقای احسان علیخانی

آقای احسان علیخانی طراحی و تولید اولین برنامه تلویزیونی رسانه ملی مبتنی بر خط تولید صنعت (مجموعه عصر جدید) خواجه نصیر 13:30-15

مهندس مرضیه محسنی راد

مهندس مرضیه محسنی راد ارتباط رادیویی یکپارچه با تکنولوژی LTE Tactical شیخ مفید 10:30-12

دکتر فرزاد مینویی

دکتر فرزاد مینویی هوشمندسازی کشف داده و بهبود فرآیندی شیخ بهایی 13:30-15

مهندس علی اصغر جوشقان نژاد

مهندس علی اصغر جوشقان نژاد راهکارهای سازمانی یکپارچه سازی اطلاعات شیخ بهایی 13:30-15

مهندس هادی ستوده

مهندس هادی ستوده فرآیندکاوی و اهمیت آن در سازمان شیخ بهایی 13:30-15

مهندس سید علی روته

مهندس سید علی روته تولید دیتاست و کاربردهای دیتاست مولانا 13:30-15

دکتر محمد عسگری

دکتر محمد عسگری تولید دیتاست و کاربردهای دیتاست مولانا 13:30-15

مهندس ابوالفضل صالحی

مهندس ابوالفضل صالحی طراحی و تولید اولین برنامه تلویزیونی رسانه ملی مبتنی بر خط تولید صنعت (مجموعه عصر جدید) خواجه نصیر 13:30-15

دکتر سعیده پلوان

دکتر سعیده پلوان شبکه رادیو شناختی و کاربرد آن در ارتباطات سیار نسل پنجم شیخ مفید 10:30-12

مهندس محسن شعبان معظم

مهندس محسن شعبان معظم الزامات ارسال ویدیو و صوت بر بستر اینترنت برای کاربردهای خبرنگاری شیخ مفید 10:30-12

دکتر محی الدین مرادی

دکتر محی الدین مرادی تولید و سیگنال رسانی و انتشار بر پایه IP خواجه نصیر 10:30-12

مهندس محمد اسلامیان

مهندس محمد اسلامیان کاربردهای آینده کامپیوتر کوانتومی در یادگیری ماشینی شیخ بهایی 08:30-10

مهندس صاحب زمانی

مهندس صاحب زمانی استراتژی داده و رسانه ذخیره سازی غیر ابری فیض 08:30-10

خانم مهندس سپیده غندالی

خانم مهندس سپیده غندالی تولید و سیگنال رسانی و انتشار بر پایه IP خواجه نصیر 10:30 - 12

خانم مهندس فاطمه بهرامی

خانم مهندس فاطمه بهرامی سامانه های توصیه محتوی در Netflix مولانا 08:30 - 10

مهندس حسام الدین شاهرخ

مهندس حسام الدین شاهرخ طراحی و ساخت نسخه بومی سامانه واقعیت افزوده فیض 10:30 - 12

مهندس ابراهیم شریفی

مهندس ابراهیم شریفی کاربرد های فناوری بلاکچین با محوریت چند رسانه ای و رمز ارز ها شیخ بهایی 08:30 - 10

دکتر مجید فراهانی

دکتر مجید فراهانی چالش های استقرار نظام علمی مدیریت پروژه در شرایط سخت شیخ بهایی 10:30 - 12

مهندس درجزی

مهندس درجزی چالش های برنامه ریزی و مدیریت پروژه در رسانه شیخ بهایی 10:30 - 12

مهندس صادقی ( مدیرعامل شرکت ایکا پارس )

مهندس صادقی ( مدیرعامل شرکت ایکا پارس ) بررسی چالش های مدیریت توزیع منابع انرژی در سازمان عطار 10:30 - 12

دکتر قندچی

دکتر قندچی بررسی چالش های مدیریت توزیع منابع انرژی در سازمان عطار 10:30 - 12

مهندس حسنی

مهندس حسنی کاربرد عملیاتی STYPE در پخش تلویزیونی مولانا 10:30 - 12

مهندس مرادی ورتونی

مهندس مرادی ورتونی کاربرد های نوآورانه هوش مصنوعی در صنعت رسانه مولانا 10:30 - 12

خانم مهندس آژیر

خانم مهندس آژیر نگاهی به کاربری های هوش مصنوعی در برخی رسانه های جهان مولانا 10:30 - 12

خانم دکتر ممتازی

خانم دکتر ممتازی تشخیص خبر جعلی مولانا 08:30 - 10

مهندس سلطانیان

مهندس سلطانیان ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر یادگیری ماشین مولانا 10:30 - 12

مهندس یدالهی

مهندس یدالهی تولید و سیگنال رسانی و انتشار بر پایه IP خواجه نصیر 10:30 - 12

مهندس سعادت ثانی

مهندس سعادت ثانی نسل های جدید رسانه های ذخیره سازی فیض 08:30 - 10

مهندس بهجت محمدی

مهندس بهجت محمدی الزامات و چالش های گذر به زیرساخت IP در رسانه خواجه نصیر 8:30 - 10

دکتر مجید فراهانی

دکتر مجید فراهانی چالش های استقرار نظام علمی مدیریت پروژه در شرایط سخت شیخ بهایی 10:30-12

مهندس مصطفی درجزی

مهندس مصطفی درجزی بررسی و تحلیل کاربرد فناوری امضای دیجیتال در صنعت رسانه شیخ بهایی 08:30-12

دکتر مریم رضاپور نیاری

دکتر مریم رضاپور نیاری فناوری و داده در انقلاب صنعتی چهارم در صنعت رسانه شیخ بهایی 08:30-10

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی امنیت زیرساخت های رسانه مبتنی بر IP خواجه نصیر 08:30-10

مهندس سید حامد نجفی

مهندس سید حامد نجفی سامانه هوشمندسازی کسب و کار وقایع سازمان مولانا 8:30-10