لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس سپیده غندالی

مهندس سپیده غندالی ارائه سرویس های برودکست بر بستر 5G شیخ مفید 08:30-10

مهندس عرفان کوهی رونقی

مهندس عرفان کوهی رونقی شبکه های هوشمند smart grid عطار 08:30-10

دکتر سید مصطفی صفوی همامی

دکتر سید مصطفی صفوی همامی پخش برودکست در منظومه های لئو مذاکرات 10:30-12

Mr Darko Ratkaj

Mr Darko Ratkaj Possible use of 5G by Broadcasting organization شیخ مفید 08:30-10

مهندس مریم رحیمی

مهندس مریم رحیمی ملاحضات تامین برق جام جم با احداث پست 63.20 کیلو ولت عطار 08:30-10

دکتر مهدی نوری

دکتر مهدی نوری ارسال توامان برودکست بر بستر 5G و DVB-T2 شیخ مفید 08:30-10

دکتر ایاز قربانی

دکتر ایاز قربانی ملاحضات کلی در خصوص سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) مذاکرات 08:30-10

دکتر حسین شهرابی فراهانی

دکتر حسین شهرابی فراهانی منظومه های لئو (LEO) مذاکرات 10:30-12

آقای احسان علیخانی

آقای احسان علیخانی طراحی و تولید اولین برنامه تلویزیونی رسانه ملی مبتنی بر خط تولید صنعت (مجموعه عصر جدید) خواجه نصیر 13:30-15

مهندس مرضیه محسنی راد

مهندس مرضیه محسنی راد ارتباط رادیویی یکپارچه با تکنولوژی LTE Tactical شیخ مفید 10:30-12

دکتر فرزاد مینویی

دکتر فرزاد مینویی هوشمندسازی کشف داده و بهبود فرآیندی شیخ بهایی 13:30-15

مهندس علی اصغر جوشقان نژاد

مهندس علی اصغر جوشقان نژاد راهکارهای سازمانی یکپارچه سازی اطلاعات شیخ بهایی 13:30-15

مهندس هادی ستوده

مهندس هادی ستوده فرآیندکاوی و اهمیت آن در سازمان شیخ بهایی 13:30-15

مهندس سید علی روته

مهندس سید علی روته تولید دیتاست و کاربردهای دیتاست مولانا 13:30-15

دکتر محمد عسگری

دکتر محمد عسگری تولید دیتاست و کاربردهای دیتاست مولانا 13:30-15

مهندس ابوالفضل صالحی

مهندس ابوالفضل صالحی طراحی و تولید اولین برنامه تلویزیونی رسانه ملی مبتنی بر خط تولید صنعت (مجموعه عصر جدید) خواجه نصیر 13:30-15

دکتر سعیده پلوان

دکتر سعیده پلوان شبکه رادیو شناختی و کاربرد آن در ارتباطات سیار نسل پنجم شیخ مفید 10:30-12

مهندس محسن شعبان معظم

مهندس محسن شعبان معظم الزامات ارسال ویدیو و صوت بر بستر اینترنت برای کاربردهای خبرنگاری شیخ مفید 10:30-12

دکتر محی الدین مرادی

دکتر محی الدین مرادی تولید و سیگنال رسانی و انتشار بر پایه IP خواجه نصیر 10:30-12

مهندس محمد اسلامیان

مهندس محمد اسلامیان کاربردهای آینده کامپیوتر کوانتومی در یادگیری ماشینی شیخ بهایی 08:30-10