دکتر علی‌عسکری راهبرد آینده رسانه‌ملی در فضای مجازی را اعلام کرد:
محصولات سازمان، به صورت رایگان در اختیار مخاطبان
دکتر محمدباقر نوبخت ریس سازمان برنامه و بودجه در افتتاحیه شانزدهمین...
ما نیازمند رسانه ای تجهیز شده و روزآمد هستیم/دولت خریدار بازار صنعت رسانه است
علیرضا پور صابردبیرکارگروه تشریفات شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
مرجعیت صنعت با فناوری رسانه
معاون توسعه و فناوری رسانه در اختتامیه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه:
تحریم‌ها را مدال افتخار کردیم
با حضور رئیس رسانه ملی در نمایشگاه صنعت رسانه
14 محصول فناوری رسانه رونمایی شد
آرش قندچی دبیر کارگروه نمایشگاه تخصصی صنعت رسانه
موضوع اصلی این نمایشگاه را مدیریت علم و فناوری دانست
دکتر شاه آبادی معاون صدا :
مرزهای خودکفایی نزدیک است
دکتر رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه
شکوفایی فناوری رسانه در گرو همراهی دولت
دکتر محمدباقر نوبخت در افتتاحیه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
گفت: ما نیازمند رسانه ای تجهیز شده و روزآمد هستیم
علیرضا پورصابردبیر کار گروه طرح‌ها و ایده‌های ستاد تهران اجلاس شانزدهم...
رقابت فنی در راستای ارزیابی دقیق
درویش امیری دبیر کمیته اجرایی شانزدهمین اجلاس توسعه و فناوری رسانه
زنگ نوآوری در اجلاس فناوری
محمد بهداد فر رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صدا و سیما
افزایش تعامل بخش فناوری رسانه و دانشگاه
معاون توسعه و فناوری رسانه در نشست خبری شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
فعال بودن در بخش صادرات، از راهبردهای اصلی ماست