تاریخ ارایه مقالات

18 و 19 آبان ماه 1398 

مهلت ارسال مقالات

10مهر20 مهر 1398

تاریخ اعلام نتایج

10 آبان 1398

تاریخ ارسال نسخه نهایی مقاله

15 آبان 1398

آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس

15 آبان ماه 1398

محل برگزاری ارایه مقالات

دانشگاه صدا و سیما