دکتر رضا علیدادی

رئیس اجلاس
نام و نام خانوادگی :
دکتر رضا علیدادی

مهندس علیرضا شریفی

دبیر اجلاس
نام و نام خانوادگی :
مهندس علیرضا شریفی

دکتر محمد عسگری

دبیر کمیته علمی و فناوری
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسگری

آقای مجتبی سیاه تیری

کارگروه هماهنگی برنامه های رئیس اجلاس
نام و نام خانوادگی :
آقای مجتبی سیاه تیری

مهندس محمد باقر درویش امیری

دبیر کمیته اجرایی
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمد باقر درویش امیری

مهندس مصطفی درجزی

مسئول دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
مهندس مصطفی درجزی

مهندس بحرینی

دبیر کارگروه هماهنگی آموزشی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بحرینی

مهندس ناصر شرفی

دبیر کارگروه نشستها
نام و نام خانوادگی :
مهندس ناصر شرفی

مهندس فرشید بهجت محمدی

دبیر کارگروه مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهندس فرشید بهجت محمدی

مهندس امید رشوند

دبیر کارگروه ارزیابی نشست ها
نام و نام خانوادگی :
مهندس امید رشوند

مهندس یداله همتی

دبیر کارگروه فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی :
مهندس یداله همتی

آقای سعید سیفی

دبیر کمیته مالی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی :
آقای سعید سیفی

مهندس امیرحسن نافذ

دبیر کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس امیرحسن نافذ

آقای رضا ابراهیمی

دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
نام و نام خانوادگی :
آقای رضا ابراهیمی

مهندس ابوالفضل صالحی

دبیر کارگروه فناوری های نوین تولید
نام و نام خانوادگی :
مهندس ابوالفضل صالحی

مهندس آسنجرانی

دبیر کارگروه نظرسنجی اجلاس
نام و نام خانوادگی :
مهندس آسنجرانی

مهندس مهدی سیاسی فر

دبیر کارگروه مدعوین خارجی
نام و نام خانوادگی :
مهندس مهدی سیاسی فر

مهندس محمد دامغانیان

دبیر کارگروه مدعوین داخلی
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمد دامغانیان

دکتر آرش قندچی

دبیر کارگروه نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
دکتر آرش قندچی

مهندس سیدمحسن بلادیان

دبیر کارگروه تشریفات ، ستاد بحران و پدافند غیرعامل
نام و نام خانوادگی :
مهندس سیدمحسن بلادیان

مهندس علیرضا پورصابر

دبیر کارگروه تهران
نام و نام خانوادگی :
مهندس علیرضا پورصابر

مهندس حسن مداد

دبیر کارگروه پشتیبانی فنی
نام و نام خانوادگی :
مهندس حسن مداد

دکتر حمید بهروزی

دبیر کمیته طرحها و ایده ها
نام و نام خانوادگی :
دکتر حمید بهروزی