بازگشت به صفحه کامل

کهکشان های لئو و روند جهانی آن

عنوان پنل: کهکشان های لئو و روند جهانی آن
نام مسئول پنل: مهندس مهدی سیاسی فر
سخنرانان: مهندس مهدی سیاسی فر
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 08:30-10
مکان برگزاری: خواجه نصیر