بازگشت به صفحه کامل

چشم انداز فناوری های نوین صنعت رسانه

عنوان پنل: چشم انداز فناوری های نوین صنعت رسانه
نام مسئول پنل: مهندس سید حمیدرضا حسینی
سخنرانان: دکتر حمید بهروزی- دکتر مزیم رضاپور نیاری- دکتر محی الدین مرادی- دکتر امیر لکی زاده
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 08:30-10
مکان برگزاری: مولانا