بازگشت به صفحه کامل

چرخه IP، تولید و سیگنال رسانی

عنوان پنل: چرخه IP، تولید و سیگنال رسانی
نام مسئول پنل: مهندس فرشید بهجت محمدی
سخنرانان: دکتر محی الدین مرادی- مهندس افشین یداللهی- مهندس سپیده غندالی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: خواجه نصیر