بازگشت به صفحه کامل

پنل فضایی: کهکشان های NGSO و چشم انداز آن در ایران

عنوان پنل: پنل فضایی: کهکشان های NGSO و چشم انداز آن در ایران
نام مسئول پنل: دکتر رضا علیدادی
سخنرانان: دکتر امی- دکتر مهدوی پور- دکتر کریمی- دکتر صفوی- دکتر فلاح جوشقانی- دکتر بهرامی- دکتر صدر- دکتر احسانی- دکتر صمیمی- دکتر براری- دکتر بابایی- دکتر وطن خواه- دکتر سلیمانی- دکتر غضنفری نیا
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 10:30-12
مکان برگزاری: خواجه نصیر