بازگشت به صفحه کامل

پدافند غیر عامل در ارتباطات نوین رسانه

عنوان پنل: پدافند غیر عامل در ارتباطات نوین رسانه
نام مسئول پنل: مهندس محسن بلادیان
سخنرانان: مهندس بیژن ابوالحسنی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 10:30-12
مکان برگزاری: شیخ مفید