بازگشت به صفحه کامل

نگاه راهبردی به مقوله هوش مصنوعی در سازمان صداوسیما

عنوان پنل: نگاه راهبردی به مقوله هوش مصنوعی در سازمان صداوسیما
نام مسئول پنل: مهندس حسین صابری مقدم
سخنرانان: دکتر ملیحه اسماعیلیان- مهندس زهره مقیمی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 13:30-15
مکان برگزاری: مولانا