بازگشت به صفحه کامل

نسل نوین سرورهای صوتی و فرمت صدا

عنوان پنل: نسل نوین سرورهای صوتی و فرمت صدا
نام مسئول پنل: مهندس علیرضا بهادری
سخنرانان: مهندس صمد اسداللهی- مهندس شهرام تسلطی- مهندس امیر ذوالفقاری
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 15:30-17
مکان برگزاری: مولانا