لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس فریدون اخوان ملایری

مهندس فریدون اخوان ملایری مدل کسب و کار در تلویزیون هیبرید شیخ مفید 08:30-10