لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس احسان پازوکی

مهندس احسان پازوکی تجربه اجرای داده کاوی، Batch Data Proccessing,BI در رگولاتوری صوت و تصویر فضای مجازی فیض 15:00- 17:30