لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهندس ابراهیم شریفی

مهندس ابراهیم شریفی کاربرد های فناوری بلاکچین با محوریت چند رسانه ای و رمز ارز ها شیخ بهایی 08:30 - 10