معاون توسعه و فناوری رسانه در نشست خبری شانزدهمین اجلاس فناوری و رسانه