بازگشت به صفحه کامل

محتوای صفحه ایده

post image 3
 
 
 
فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه در زنجیره فنی تولید، توزیع و انتشار صدا و تصویر در محورهای ذیل:
بهینه سازی فرایندها و چرخه های کاری فنی بهینه سازی مصرف انرژی بهبود کارایی سامانه ها و تجهیزات فنی و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات با رویکرد بکارگیری شیوه های تعمیرات پیشگیرانه ارائه مدل های مدیریت بحران با تمرکز بر فرایندها و چرخه های کاری فنی سازمان صداوسیما ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل با رویکرد افزایش تاب آوری چرخه های فنی و تداوم سیگنال رسانی در مواقع بحران بکارگیری فناوری های نوین در تجهیزات و چرخه های کاری فنی با رویکرد بهبود کارایی و افزایش ظرفیت در ارائه خدمات حوزه های تخصصی: استودیویی، سیگنال رسانی، رسانه های نوین، فرستنده های رادیویی و تلویزیونی، سامانه های مانیتورینگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت و برنامه ریزی، تاسیسات
شیوه ارسال طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه همکاران فنی در تهران و مراکز استان به دبیرخانه اجلاس شانزدهم :
1 .ثبت نام و ورود درسایت از طریق لینک ارسال ایده و طرح 2.مطالعه آیین نامه ارسال و ارزیابی طرحها و ایده ها 3.دریافت و تکمیل نامه تاییدیه طرح/ایده به امضای مدیران کل واحدهای ستادی تهران /معاونین فنی مراکز/ مدیران عامل شرکتها و ضمیمه آن به فرم الکترونیکی، لازم به ذکر است هر طرح میبایست به طور جداگانه دارای نامه تاییدیه باشد. 4.تکمیل مستندات مربوط به طرح شامل گزارشات فنی، عکس، نقشه و سایر اطلاعات متناسب با طرح و ضمیمه نمودن آن به فرم الکترونیکی 5.تکمیل فرم اطلاعات طرح/ایده از طریق سایت به انضمام گزارش فنی، عکس، سایر مستندات و تصویر نامه تاییدیه تکمیل شده موضوع بند 3