بازگشت به صفحه کامل

فناوری های تولیدات سینمایی و تلویزیونی در VFX و CGI

عنوان پنل: فناوری های تولیدات سینمایی و تلویزیونی در VFX و CGI
نام مسئول پنل: مهندس سعید حسنی
سخنرانان: دکتر امیررضا معتمدی- مهندس امیر سحرخیز- مهندس مجید شیخ انصاری
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 13:30-15
مکان برگزاری: فیض