بازگشت به صفحه کامل

سوالات متداول

تعداد صفحات نباید از 10 صفحه بیشتر باشد.

در ابتدا بایستی در سایت ثبت نام نمایید، سپس با ورود به کاربری خود، مقاله را می توانید ثبت نمایید.

در صورتی که مقاله شما پذیرفته شده باشد، نسخه نهایی آن را بایستی مطابق دستورالعمل‌ها و نقطه نظرات داوران تا تاریخ تعیین شده از طریق سیستم کنفرانس ارسال فرمایید. پس از اعلام نتایج، فایل دیگری از کابرانی که مقاله آن ها پذیرفته شده است، دریافت میشود که نسخه نهایی مقاله است.

در صورتی که شما ارسال‌کننده مقاله باشید، با ورود به سیستم در بخش پیگیری مقالات، نتایج ارزیابی مقاله درج شده است. مقاله‌هایی که هنوز در وضعیتی به جز (داوری شده است) قرار دارند، در حال بررسی هستند و نتیجه نهایی ارزیابی آنها به زودی مشخص خواهد شد.

برای مقالات با پذیرش شفاهی ارائه اجباری می باشد.