بازگشت به صفحه کامل

زیرساخت های نرم افزاری و امنیتی ابری

عنوان پنل: زیرساخت های نرم افزاری و امنیتی ابری
نام مسئول پنل: مهندس یدالله همتی
سخنرانان: مهندس هادی تیانلو- دکنر حسین علوی سلطانی- مهندس محمدعلی بندی داریان
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 08:30-10
مکان برگزاری: فیض