رقابت فنی در راستای ارزیابی دقیق

بازگشت

دبیر کار گروه طرح‌ها و ایده‌های ستاد تهران اجلاس شانزدهم فناوری رسانه گفت: با توجه به مشارکت بالای بخش های مختلف سازمان و ارائه تعداد قابل توجه طرح و ایده از سراسر کشور، بنظر می رسد مهمترین وظیفه کمیته ارزیابی طرح ها و ایده ها، ارزیابی هرچه دقیق تر و منصفانه تر طرح ها و ایده هاست.

به گزارش ستاد خبری شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه ، مهندس علیرضا پور‌صابر افزود: این کارگروه عهده دار حضور و مشارکت بیشتر ادارات کل تهران و همکاری در ارزیابی از طریق حضور کارشناسان در کمیته های هفت گانه اجلاس خواهد بود.

پور‌صابر مهمترین وظیفه و خروجی این کارگروه را ارزیابی و انتخاب طرح ها و ایده های برگزیده و ممتاز دانست و افزود: به دلیل وحدت رویه و ارزیابی دقیق‌تر، طرح ها و ایده‌های ادارات کل تهران در کنار دیگر طرح‌های ارائه شده از مراکز صدا و سیما برحسب موضوع در کمیته های تخصصی هفت‌گانه بطور مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

مدیر کل فنی پخش افزود: کارگروه طرح ها و ایده های تهران ذیل کمیته طرح ها و ایده ها به طور عمده با کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته اجرایی، و همچنین دبیر محترم اجلاس در ارتباط بوده است

وی در خصوص این کارگروه تصریح کرد: در دوره‌های گذشته اجلاس تمركز ارزيابي فني بر روي مراكز استاني بود اما در سال‌هاي اخير ستاد فني معاونت و نمايندگي‌هاي فني ساير معاونت‌ها نيز در شمار واحدهاي ارزيابي شونده اجلاس قرار گرفته‌اند.

به گفته پورصابر تمركز كارگروه طرح‌ها و ایده‌های ستاد تهران كه ذيل كميته ارزيابي اجلاس فعاليت مي کند بر روي ارزيابي فني ادارات كل معاونت توسعه و فناوري رسانه و همچنين نمايندگي‌هاي حوزه فني در ساير معاونت‌هاست كه بالغ بر20 مجموعه است.

دبیر کار گروه طرح‌ها و ایده‌های ستاد تهران درباره فاکتورهای ارزیابی بیان کرد: ارزيابي واحدها به روش 360 درجه انجام می‌شود. در این مدت سؤالات مرتبط با هر اداره كه عموماً پيرامون سنجش كيفيت خدمات ارائه شده و همچنين نحوه تعامل و همكاري سازماني است گردآوري و تدوين شده‌است. در ضمن علاوه بر ارزيابي 360 درجه، بازديد حضوري بخش دیگری از اين ارزيابي فني را به خود اختصاص داده است.

به گفته مدیر کل فنی پخش اطلاعات استخراج شده مي‌تواند به مجموعه برنامه‌ريزي معاونت در تعيين اولويت و ميزان نياز ادارات كل به منابع، امكانات و ميزان مطلوب بودن اقدامات صورت گرفته قبلي و الزامات پيش روي آن‌ها كمك کند.

پور صابر با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه این اجلاس نسبت به سال گذشته بیان کرد: در اجلاس پانزدهم حدود 160 طرح و ایده دریافت کرده‌بودیم و امسال بالغ بر 259 طرح و ایده دریافت شده‌است که از این تعداد 200 طرح متعلق به 23 مرکز و 59 طرح مربوط ادارات کل تهران بوده است.

دبیر کار گروه طرح‌ها و ایده‌های ستاد تهران در پایان درخصوص تأثیر اجلاس شانزدهم بر راهبردهای کلان سازمان گفت: بنظر می رسد اجلاس فناوری رسانه محل مناسبی برای عرضه نوآوری ها، تضارب آرا و هم‌گرایی هرچه بیشتر کارشناسان و مدیران در حوزه فناوری رسانه  و راهبردهای کلان سازمان است و این روند صعودی در پیشرفت فناوری‌های روز مشهود است.