لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر محی الدین مرادی

دکتر محی الدین مرادی ویژگی های کدک VVC برای فشرده سازی تصاویر HDR،UHD و 360درجه مولانا 08:30-10