بازگشت به صفحه کامل

دکتر حسین اسدی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسین اسدی