لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر امیر لکی زاده

دکتر امیر لکی زاده مروری بر کاربردهای یادگیری عمیق در پردازش صدا، تصویر، متن و ویدیو مولانا 08:30-10