لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

خانم مهندس آژیر

خانم مهندس آژیر نگاهی به کاربری های هوش مصنوعی در برخی رسانه های جهان مولانا 10:30 - 12