بازگشت به صفحه کامل

حضور دکتر بهروزی مدیر کل تحقیقات و جهاد خودکفایی در برنامه صبح بخیر ایران شبکه 1سیما در خصوص شانردهمین اجلاس فناوری رسانه