جلسه کمیته طرح ها و ایده های خلاقانه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه