جلسه بررسی موضوعات ثبت شده نشست های تخصصی شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه در سایت اجلاس