بازگشت به صفحه کامل

تلویزیون ترکیبی: آینده، الزامات

عنوان پنل: تلویزیون ترکیبی: آینده، الزامات
نام مسئول پنل: مهندس فرشید بهجت محمدی
سخنرانان: Juha Joki- مهندس فریدون اخوان ملایری- مهندس فاطمه فلاحی ویشکایی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 08:30-10
مکان برگزاری: شیخ مفید