بازگشت به صفحه کامل

تشریح فرآیند ایجاد کلان داده و تحلیل دادگان رسانه های صوت و تصویر در فضای مجازی

عنوان پنل: تشریح فرآیند ایجاد کلان داده و تحلیل دادگان رسانه های صوت و تصویر در فضای مجازی
نام مسئول پنل: مهندس اسماعیل ذهبی
سخنرانان: مهندس احسان پازوکی- مهندس حسن اصغریان
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه، 15:30-17
مکان برگزاری: فیض