بازگشت به صفحه کامل

تحلیل کلان داده در رسانه

عنوان پنل: تحلیل کلان داده در رسانه
نام مسئول پنل: مهندس سید حامد نجفی
سخنرانان: مهندس سید حامد نجفی- مهندس فاطمه بهرامی- دکتر سعیده ممتازی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: مولانا