تجليل از برترين دستاوردهاي رسانه اي بومي در پانزدهمين اجلاس فناوري رسانه

بازگشت

 به گزارش روابط عمومي رساه ملي، دكتر عليدادي معاون توسعه و فناوري سازمان در اين مراسم با ارائه گزارشي از روند فعاليت هاي اين معاونت براي برگزاري پانزدهمين جشنواره گفت: نشست‌هايي تخصصي در تراز جهاني براي هر چه پربارتر شدن اين اجلاس برگزار شد كه دهه ا استاد داخلي و خارجي در زمينه فني در آن حضور داشتند. وي افزود: 32سمينار نيز در زمينه اي گوناگون فني از جمله بسترهاي مفيد انتقال هوش مصنوعي ، ماشين لرنينگ و... برگزار شد.

 معاون توسعه و فناوري رسانه با بيان اينكه در هر نهاد و ارگاني تحول و نواوري بخش مهمي از بنيان سازمان را تشكيل مي‌دهد گفت: موضوع نوآوري و طرح هاي خلاقانه موضوعي راهبردي براي رسانه ملي است و در اين زمينه 160 طرح خلاقانه كه به محصول نهايي منتج شده بو ارائه شد كه زمينه خوبي براي براي استفاده كساني فراهم مي‌كنند كه در صنعت رسانه فعاليت مي‌كنند.

 وي بخش رسانه و صنعت نمايشگاه فناوري اجلاس را يكي از برجسته ترين موضوعات اين نمايشگاه دانست و گفت: در حدود 136 شركت داخلي و خارجي در اين نمايشگاه حضور داشتند. وي همچنين حضوراستارتاپ ها و شركت هاي كوچكي در اين زمينه صاحب ايده بوده اند در اين نمايشگاه را از نواوري هاي اين دوره از اجلاس فناوري دانست.

 دكتر عليدادي محور پزوهشي اجلاس را ارائه مقالات علمي برتر عنوان كرد كه در حدود 115 مقاله علمي در اين اجلاس ارائه شد.

 وي سازمان صداوسيمما را سازماني قدرتمند خواند كه از نظر محتوايي و زيرساختي اداره آن اقتدار خاصي مي‌طلبد. معاون توسعه و فن آوري تشكيل كميسيونهاي فني و ارزيابي مجموعه زيرساختي را در اين اجلاس از اقدامات مهمي برشمرد كه براي بررسي نقاط قوت و ضعف وضعيت زيرساخت فنآوري رسانه در گستره ملي و فراملي به انجام رسيد.

 دكتر عليدادي با بيان اينكه رسانه ها در دنيا دائما درحال تغييرند هر تغيير و نوآوري  در صنعت رسانه ايجاد مي‌شود رسانه ها به ان تكيه مي‌كنند. وي از تحت تأثير قرار گرفتن زنجيره فنآوري رسانه از فنآوري آي تي سخن گفت  و اضافه كرد:  اين تغيير موجب ظهور پلتفرم ها و سرويس هايي بر اساس آن‌ها مي‌شود. وي افزود : اكنون پيوستگي و وابستگي پلت فرم ها بر هم ابر پلت فرم ها را مي سازد كه تأثير مناسبي بر مفهوم مالكيت معنوي خواهدداشت كه صاحبان اثر را تحت تأثير قرار مي‌دهد معاون توسعه و فنآوري رسانه بااشاره به پيشرفتهاي هوش مصنوعي گفت: هوش مصنوعي تحول جديدي در دنيا ايجاد كرده است.

 


Today, we are seeing new models, actions and capabilities.

بازگشت

"The message of the dignity of the Iranian nation, the message of the authority of the Islamic Revolution, the Passions and the efforts of our people is presented in the form of technical developments in this exhibition," said Hamid Shah abadi, deputy of radio, IRIB. "One day, the radio used to be just for informing and listening to music, and today, in the context of the message to audiance, it has achieved great transformations," the state media reported.