بازگشت به صفحه کامل

تاریخ های مهم

تاريخ برگزاری کنفرانس: ۲۸-۲۹ فروردین ۱۳۹۸  
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ ۳۰ دی ۱۴ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ 
تاریخ اعلام نتایج:  ۳۰ بهمن ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ 
تاریخ ارسال نسخه نهایی مقاله: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸  
آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
محل برگزاری: دانشگاه اصفهان