بازدید دکتر علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه و جمعی از مذیران رسانه ملی از آماده سازی نمایشگاه صنعت رسانه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه