بازدید حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک از نمایشگاه صنعت رسانه شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه