بازگشت به صفحه کامل

الزامات و چالش های گذر به زیرساخت IP در رسانه

عنوان پنل: الزامات و چالش های گذر به زیرساخت IP در رسانه
نام مسئول پنل: مهندس فرشید بهجت محمدی
سخنرانان: مهندس فرشید بهجت محمدی- دکتر علی محمدی
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: خواجه نصیر