اختتاميه پانزدهمين اجلاس فنآوري رسانه برگزار شد

بازگشت

 

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، دكتر عليدادي معاون توسعه و فناوري سازمان در اين مراسم با ارائه گزارشي از روند فعاليت هاي اين معاونت براي برگزاري پانزدهمين جشنواره گفت: نشست‌هايي تخصصي در تراز جهاني براي هر چه پربارتر شدن اين اجلاس برگزار شد كه دهها استاد داخلي و خارجي در زمينه فني در آن حضور داشتند. وي افزود: 32سمينار نيز در زمينه اي گوناگون فني از جمله بسترهاي مفيد انتقال هوش مصنوعي ، ماشين لرنينگ و... برگزار شد.

 معاون توسعه و فناوري رسانه با بيان اينكه در هر نهاد و ارگاني تحول و نواوري بخش مهمي از بنيان سازمان را تشكيل مي‌دهد گفت: موضوع نوآوري و طرح هاي خلاقانه موضوعي راهبردي براي رسانه ملي است و در اين زمينه 160 طرح خلاقانه كه به محصول نهايي منتج شده بود ارائه شد كه زمينه خوبي براي استفاده كساني فراهم مي‌كنند كه در صنعت رسانه فعاليت مي‌كنند.

 وي بخش رسانه و صنعت نمايشگاه فناوري اجلاس را يكي از برجسته ترين موضوعات اين نمايشگاه دانست و گفت: در حدود 136 شركت داخلي و خارجي در اين نمايشگاه حضور داشتند. وي همچنين حضوراستارتاپ ها و شركت هاي كوچكي در اين زمينه صاحب ايده بوده اند در اين نمايشگاه را از نواوري هاي اين دوره از اجلاس فناوري دانست.

 دكتر عليدادي محور پزوهشي اجلاس را ارائه مقالات علمي برتر عنوان كرد كه 53 مقاله علمي از 115 مقاله ارسال شده در اين اجلاس انتخاب شد.