بازگشت به صفحه کامل

ابتکارات نوین در پخش رادیویی

عنوان پنل: ابتکارات نوین در پخش رادیویی
نام مسئول پنل: مهندس حمیدرضا غیاثوند
سخنرانان: مهندس فرزاد پهلوانی- مهندس مجید محلوجی(شرکت مهندسی بشارت موج گستر)
تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه
مکان برگزاری: شیخ مفید